Վերլուծություն - maxmonitor.am


Հիշել ինձ


Վերլուծություն

MaxMonitor-ը վերլուծում, գնահատում եւ դասակարգում է մեդիայի հրապարակումները

MaxMonitor-ի վերլուծական մասում մշակվում եւ դասակարգվում է մոնիտորինգի արդյունքում ստացված հրապարակումների բազան: Համապատասխան մշակում անցնելուց հետո հրապարակումները ներառվում են վերլուծական աղյուսակներում եւ գրաֆիկներում, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում պատկերացում կազմել ԶԼՄ-ների կողմից կոնկրետ թեմայի լուսաբանման ծավալի, երանգավորման, հիմնական տեղեկատվական առիթների եւ դրանց շաբաթական դինամիկայի, բանախոսների ակտիվության եւ այլնի վերաբերյալ:

MaxMonitor-ի վերլուծական մասի աղյուսակներն ու գրաֆիկները հասանելի են ցանկացած ժամանակահատվածի համար, օրինակ, 1 օր, 1 շաբաթ, 10 օր, մեկ ամիս, մեկ եռամսյակ, մեկ տարի եւ այլն:

MaxMonitor-ի վերլուծական նյութերին կարելի է ծանոթանալ ինչպես համակարգի ներսում, այնպես էլ ներբեռնելով դրանք PDF, JPG կամ այլ ֆորմատներով:

Համակարգը նաեւ տրամադրում է հաշվետվություն հաճախորդի PR-արշավի վերաբերյալ՝ գնահատելով դրա արդյունավետության աստիճանը: